Life's Guiding

Kærlighedens rene væren

Ubetinget kærlighed stiller ingen betingelser. Du er elsket, alene fordi du er dig – ikke fordi du gør noget.

Kærlighed mellem mennesker

FOR AT FÅ KÆRLIGHED TIL AT VOKSE, MÅ VI KENDE TIL DE GRUNDLÆGGENDE FORHOLD DER GØR SIG GÆLDENDE INDEN I MENNESKET

Det handler ikke om hvad andre gør, men om hvordan du oplever det de gør.
Vi må se på os selv og hinanden med nye øjne.
Et fundamentalt skift i vores forståelse af alle tings sammenhæng.


Vi lever indefra og ud

Ingen kan plante en følelse i os. En følelse opstår inden i os, som en konsekvens af det vi tænker

Vi er ikke vores tanker. Tanker siger ikke noget om, hvem vi er eller hvad vi indeholder.
De siger i stedet noget om det vi tror på lige nu.

Det vi tror på er et produkt af det vi har lært gennem livet. Om godt og ondt – rigtig og forkert – smukt og grimt. Det siger ikke noget om, hvad der er virkeligt.
Det siger i stedet for noget om de præferencer vi bygger livet på.


DU ER ALLEREDE ELSKET SOM DET MENNESKE DU ER

Det er ikke meningen du skal lave om på dig selv, men i stedet leve som det hele menneske du er. Først når du ikke længere har brug for at lave om på dig selv kan du udfylde din plads i livet.

Du skal ikke forestille at være noget

DET DU ER, ER DET DU KOM HER FOR AT VÆRE

Det handler ikke om at undgå stormen

MEN OM AT STÅ STÆRKT MIDT I DEN

At stå stærkt i verden kræver at du står stærkt i dig selv.
Frem for at træne ydre færdigheder må du blive opmærksom på din indre styrke.

DET STÆRKE I DIG ER IKKE DINE FÆRDIGHEDER ELLER EVNER TIL AT REGNE TINGENE UD.
Det er at være det menneske du er – på godt og ondt.

Når livet føles hårdt. Når det ikke går som du gerne vil. Når smerten truer med at tage livet af dig.
Så er der ikke noget galt med dig, eller dit liv.
Så er det ikke fordi du er et dårligt menneske, eller fordi du har gjort noget forkert.
Så er det fordi, du har glemt din egen styrke.

Villigheden til at rumme det, der føles ubehageligt, er vejen ud af smerten. Din indre bevidsthed er midlet til at håndtere det ydre. Din styrke handler ikke om hvad du kan, eller hvor god du er, men om DET DU BLEV GIVET.

Det kan ikke tages fra dig. Men du kan glemme, at du har det.


Kærligheden udholder alt

AT DET GÅR GODT, ER IKKE ET BEVIS PÅ, AT DU ER ELSKET

Kærlighedens rene væren tåler alt og udholder alt. Den viger ikke tilbage for smerte eller ubehag, og lader sig ikke måle på, hvor succesfuldt dit liv er.

Kærligheden er det der er, til evig tid. Når den synes uden for rækkevidde, er det ikke fordi den forsvinder, så er det i stedet fordi, du vender ryggen til.
Den er der og venter på, at du igen kan tage imod.


Deepak Chopra har sagt det sådan:

Mennesker har brug for én gang for alle at acceptere, at der kun er ét liv, og at vi hver især er frie til at forme det gennem de valg, vi fortager.

Min baggrund

HELE MIT LIV, HAR JEG SØGT EFTER EN DYBERE MENING

Jeg blev født som nummer fem i en søskendeflok på seks. Min næstældste bror, der var 12 år ældre en mig, havde voldsomme epilepsianfald. Anfald der satte sig dybt i min krop og som senere udviklede sig til socialangst.

Angsten kom til at betyde rigtig meget for mit voksenliv, både i forhold til mulige karriereveje som jeg valgte fra, af angst for at skulle stå frem for andre, men ligeså meget i forhold til min personlige udvikling, da jeg både bevidst og ubevidst higede efter at slippe fri.

Som 43 årig fik jeg tiltagende symptomer på, at mit hjerte ikke havde det godt. Jeg havde bl.a. trykken for brystet og ekstra hjerteslag, samt en tiltagende prikkende fornemmelse i venstre side af ansigtet og venstre arm. Ligesom når en hånd ”sover”.

Alt sammen noget der tydede på, at mit hjerte ikke havde det godt.

Læs mere om min baggrund