Life's Guiding

Det hele menneske

Det hele menneske

AT FORNÆGTE DET ÅNDELIGE ASPEKT I OS GØR OS SÅRBARE OG ENSOMME

Vi er som mennesker nået til et punkt i udviklingen, hvor det ikke længere er nok at få stillet den fysiske sult. Den åndelige sult vil også have føde.
Denne sult mættes ikke af et forudsigeligt liv, der kører på rutinen. Af en kalender, der har styr på sine aftaler. Af flere penge på kontoen. Af ordnede familieforhold etc.
Det er ikke en sult vi kan stille ved at være gode mennesker, efterleve kristendommens principper eller overvinde det onde.
Den er det indre menneske, der længes efter mening i eget liv. Det er et dybfølt ønske om at slippe for lidelse og at finde svar på kærligheden, døden, Gud, sjælen eller godt og ondt.
Et liv der leves på overfladen kan aldrig besvare disse spørgsmål eller tilfredsstille sådanne behov.
At finde de skjulte dimensioner i sig selv er den eneste måde at tilfredsstille sin dybeste sult på.


Den åndelige side af mennesket åbner i stedet for at lukke – favner fremfor for at adskille –opbygger fremfor at nedbryde – samarbejder i stedet for at konkurrere – skaber i stedet for at præstere – giver fremfor at tage – ser sig selv som en del af helheden. Den ved at min succes handler om din succes.
Denne side eller egenskab i mennesket handler om at blive bevidst om vores sande natur og ophav.
Et nyt niveau af viden, som ikke handler om nye teorier, men om en iboende viden, vi har glemt.
Et ufødt potentiale i mennesket, der blot venter på at blive opdaget.


GUD KOMMER IND ALLE STEDER, GENNEM ALLE SPRÆKKER OG I ALLE SIND

Gud har ikke brug for kirken – kirken har brug for Gud.
Det handler om kærlighed og overgivelse.

Jo stærkere jeg står, jo bedre kan jeg håndtere de udfordringer jeg møder – ikke omvendt.


Den åndeligelige side handler ikke om at se auraer og engle, men om at blive bevidst om menneskets sande natur/ophav, som indeholder ubegrænsede muligheder og kræfter.
Det er en værktøjskasse fuld af muligheder, som er utilgængelig, når livet bliver for ordnet og systematiseret.
Disse kræfter eksisterer inde i mennesket, men må tilgås med ydmyghed og åbenhed. De forbliver skjulte, når vi vil beregne og kalkulere os frem til menneskelige ressourcer, men er samtidig selve grundlaget i menneskets eksistens.
Den åndelige side er gemt bag vores fysiske og håndgribelige verden og ligger ubrugt hen for mange mennesker, fordi vi simpelthen ikke er klar over, at den eksisterer.

ALT HVAD VI NOGENSINDE KUNNE DRØMME OM FINDES HER

Med disse kræfter skaber mennesker unikke resultater med lethed og ynde.
Et ufødt potentiale i mennesket, som blot venter på at blive opdaget.


Det hele menneske

KROP, SJÆL OG ÅND

Det hele menneske indeholder både krop, sjæl og ånd. Det kan ikke skilles ad.
Alligevel forsøger vi ihærdigt, når vi selv vil regne tingene ud, når vi kæmper med at få andre mennesker til at gøre som vi vil, når markedsanalyser, strategier og teorier bestemmer, hvad jeg kan som menneske.

Vi har lukket ned for vores forbindelse med det guddommelige

Enten fordi vi fornægter dets eksistens, eller også fordi vi tror, at evnen til at træffe beslutninger hænger sammen med vores logisk tænkende sind, og ikke er noget vi kan bruge vores intuition til.
Men sandheden er, at det åndelige kommer først. Hvis ikke vi var forbundet med det guddommelige, var vi her slet ikke. Det handler ikke om, hvorvidt vi tror, men om at trække vejret og være det menneske jeg er. Først er vi et menneske, så kan vi gøre alt det andet. Ikke omvendt.


Den åndelige dimension

DET DER ER STØRRE END MIG SELV.

Det er noget jeg ikke kan sige mig selv, men som jeg må tage imod

Den åndelige dimension går tabt, når vi vil forstå og afdække de menneskelige behov gennem videnskabelige løsninger og evidens alene.
Mennesket stræber efter at være på vej. Ingen ved rigtig hvorhen, men alle har en fornemmelse af, at det er altafgørende at følge med.
Vi er blevet til mennesker, der stræber for at finde mening og ikke mennesker, der søger mening i det nærværende liv. Vi savner dybde, både i livet og i sproget. Vi har brug for en forståelse af at omfavne hele mennesket, som både er krop, sjæl og ånd.

Vi bliver fattige, når vi kun kan forstå verden gennem videnskaben

Menneskets følelser og sansninger må i højere grad på banen. Ikke mindst menneskets eksistentielle forhold.

Vi må erkende, at det inderste i livet er et mysterium, som kræver undringsevne

Erkendelse af, at ikke alle opgaver kan forstås og løses, men også må forløses.


Menneskets sande natur/ophav

DIN STYRKE LIGGER I AT VÆRE DET MENNESKE DU ER – IKKE I DET DU GØR

Ånd er ikke noget okkult for de særligt interesserede, men en medfødt menneskelige egenskab som er tilgængelig for alle.
Forandringshastigheden accelerer og vi skal følge med udviklingen. Vi søger uden for os selv og tyr til flere strategier og flere handlemetoder i håb om, at det kan afhjælpe det komplekse. Men det eneste vi får er flere ting at holde styr på, hvorfor vi bliver stressede og ulykkelige.

DET HANDLER IKKE OM HVAD DU MØDER, MEN OM HVORDAN DU MØDER DET

Jo stærkere du står, jo bedre kan du håndtere de udfordringer du møder – det er ikke din evne til at håndtere udfordringer, der gør dig stærk.

Mit budskab til dig er,
at du har freden inden i

Den er ikke betinget af, at dit liv ser ud på en bestemt måde, eller at du oplever tilstrækkelige positive og behagelige hændelser.

Guds kærlighed til mennesket går gennem dyb medfølelse, forståelse og rummelighed.
Ikke ved at støtte dig i dine lidelser, men ved at gøre dig opmærksom på den universelle kærlighedskraft og energi, som hele tiden er tilgængelig.
Det handler ikke om at rette ind efter bestemte trosretninger, systemer eller andre folks mening. Men om at finde ind til den fred, der eksisterer inden i dig – ubetinget af hvad du møder.

DU ER ELSKET AF GUD. DET ER IGENNEM MENNESKER AT KÆRLIGHEDEN LEVER

Vi har uendelige potentialer, når blot vi kender til visdommen bag.
Al lidelse skyldes, at vi ikke kender vores åndelige oprindelse.
Smerte og forvirring opstår, når jeg ikke ser mig selv som det menneske, Gud har skabt mig til at være.
Du er skabt i Guds billede. Du er skabt i kærlighed og lys. Det er det, du er her for at leve.

Lidelse er ikke noget du skal undgå, men noget du skal gennemleve.
Din smerte opløser sig selv, igennem dig. Du har kraften inden i dig, som din part i det guddommelige.

Når vi lever i fred – vil der være fred på jorden.
Når vi lever i kærlighed – vil der være kærlighed på jorden.
Det er Guds løfte til os.

Du er Guds medskaber. Men du bestemmer, hvad du ønsker at skabe.

Det onde er ikke af en kraft du skal frygte, uden for dig selv. Det er en kraft du må kende til inden i dig selv. Først dér kan det ophæves og erstattes med kærlighed.

NÅR MENNESKENE IKKE LÆNGERE HAR BRUG FOR AT BEKÆMPE DET ONDE, VIL DET FOR ALTID MISTE SIN KRAFT.
Det onde holdes i live af den kamp du kæmper. Det er ligegyldig hvad du bliver vred over, eller hvem du lader din vrede gå ud over. Vreden opstår inde i dig.

Kærligheden er det, der er til alle tider. Det onde er ikke er en konsekvens af ondskab i verden, men en konsekvens af menneskets onde handlinger.

FRED I VERDEN BEGYNDER MED FRED I DIT LIV. FREDEN BLIVER KUN FORSTYRRET AF DEN UFRED, VI SELV SKABER
FRED KAN KUN EKSISTERE DER, HVOR KAMPEN ER OPHØRT

Har du lyst til at høre mere, kan du skrive til mig på info@dortheirene.dk eller ringe på tlf. 21497551.